Blomlåda

Blomlåda är byggd för att skruvas på broräcke/staket och har dimensionerna 1250 x 360 x360 mm med en jordvolym på 40 liter. Tanken rymmer 40 liter vatten som sugs upp via sugband. Det finns tre olika fästen till lådan beroende på hur staketet ser ut. Blomlådan passar till staket/räcke där överliggaren är upp till 70 mm runt eller fyrkantigt. Som tillbehör finns lösa insatser för lättare omplantering från vår till sommarblommor.

På ett broräcke kan det även vara passande med en Blomsterbåt.