MPS – Mona Plant System

MPS – Mona Plant System – består av både kopplingsbara vattenmagasin och tankar för bevattning i allt från mindre planteringskärl till stora bäddar. Genom att utnyttja den kapillära bevattningstekniken kan man idag profilera sig genom att skapa nya typer av växtarrangemang. Även i vanliga planteringar i park- och gatumiljö ger bevattningstekniken praktiska och ekonomiska möjligheter.

Möjligheterna med MPS är nästan oändliga!

Ladda ner funktionsprincipen för MPS här.

Mona tank

monatank

Bevattning av valfria planteringskärl

Mona Tank

Kapillär långtidsbevattning enligt naturens princip. Varje växt får så mycket vatten den har behov av. Inga snoddar eller vekar som tvångsmatar rötterna. Inga rörliga delar som kan förslitas och gå sönder. Jämn vattentillförsel och god syresättning av rötterna ger starkare tillväxt och ökad livslängd. Vattenmagasin med kapacitet från 0,9 liter till 25 liter.

Ladda ner monteringsanvisning för Mona tank här.

mtankbett[1]


Art.nr 1 00 00 Mona Tank 1
Diameter: 15 cm. Höjd: 6,5 cm.
Påfyllnadsrör: 21 cm.
Vattenvolym: 0,9 liter.
Lämplig kärlstorlek: 2,5 – 8 liter.


mtankbtva[1,5]

Art.nr 1 01 00 Mona Tank 1,5
Diameter: 18 cm. Höjd: 6,5 cm.
Påfyllnadsrör: 33,5 cm.
Vattenvolym: 1,4 liter.
Lämplig kärlstorlek: 4 – 12 liter.


mtank2

Art.nr 1 02 00 Mona Tank 2
Diameter: 21 cm. Höjd: 6,5 cm.
Påfyllnadsrör: 33,5 cm.
Vattenvolym: 1,9 liter.
Lämplig kärlstorlek: 5 – 16 liter.


mtankbfem[4]

Art.nr 1 04 00 Mona Tank 4
Diameter: 24 cm. Höjd: 10 cm.
Påfyllnadsrör: 46 cm.
Vattenvolym: 3,7 liter.
Lämplig kärlstorlek: 15 – 40 liter.


mtank6

Art. nr 1 06 00 Mona Tank 6
Diameter: 24 cm. Höjd: 15 cm.
Påfyllnadsrör: 59 cm.
Vattenvolym: 6 liter.
Lämplig kärlstorlek: 20 – 60 liter.


mtankbsju[7]

Art.nr 1 07 00 Mona Link/Tank 7
Längd: 55 cm. Bredd: 15 cm.
Höjd: 10 cm. Påfyllnadsrör: 46 cm.
Ändförslutningar.
Vattenvolym: 5,9 liter.
Lämplig kärlstorlek: 20 – 60 liter.


mtankbatta[10]

Art.nr 1 10 00 Mona Tank 10
Diameter: 38,5 cm. Höjd: 10 cm.
Påfyllnadsrör: 46 cm.
Vattenvolym: 10 liter.
Lämplig kärlstorlek: 30 – 100 liter.


mtankbnio[251]


Art.nr 1 25 00 Mona Tank 25 utan bräddavlopp.
Längd: 42 cm. Bredd: 42 cm
Höjd: 21 cm. Påfyllnadsrör: 59 cm.
Vattenvolym: 25 liter.
Lämplig kärlstorlek: 75 – 250 liter.


mtankbnio[251]

Art.nr 1 25 10 Mona Tank 25 med bräddavlopp.
Längd: 42 cm. Bredd: 42 cm.
Höjd: 21 cm. Påfyllnadsrör: 59 cm.
Vattenvolym: 25 liter.
Lämplig kärlstorlek: 75 – 250 liter.


mtankbtio[24]

Art.nr 1 24 00 Mona Link/Tank 24
Längd: 90 cm. Bredd: 20 cm.
Höjd: 15 cm. Påfyllnadsrör: 59 cm.
Ändförslutningar.
Vattenvolym: 17,5 liter.
Lämplig kärlstorlek: 50 – 250 liter.


monaflex

Art.nr 1 77 00 Mona Flexilink/
Tank 77.
Längd: 72 cm. Diameter: 15 cm.
Påfyllnadsrör: 59 cm.
Ändförslutningar.
Vattenvolym: 8,5 liter.
Lämplig kärlstorlek: 30 – 130 liter.


Mona Flexilink 77

monaflexilink77nr1[1]

Art.nr 2 77 00
Mona Flexilink 77
Längd: 72 cm Diameter:15 cm
Vattenvolym: 8,5 liter.
Sammanpressnings- och böjbar.
Lämplig volym planteringsjord: 30 – 130 liter.


flexror

Art.nr 9 01 00
Flexrör. 90 cm längd, 6 cm ytterdiameter

Art.nr 9 02 00
Flexrör 10 m rulle, För sammankopplingar, ventilation, vattenpåfyllning.


Art.nr 9 15 60
O-ring, Diameter 6 cm. För tätning mellan Flexrör och Link.


hatt

Art.nr 9 13 60
Hatt till påfyllnadsrör. 6 cm innerdiameter.Anpassat till Flexrör.


sil

Art.nr 9 22 00
Sil för påfyllandsrör. Monteras i eller under Hatt.


andforslut

Art.nr 9 12 60
Ändförslutning. 5 cm innerdiameter.
Förslutning av enstaka Linkar eller förslutning av den sista seriekopplade Linken.


luftror

Luftningsrör med nivåmätare. Bör monteras på var 5:e sammankopplad link.

Art.nr 9 72 00
Längd 46 cm, 3,2 cm ytterdiameter.
Art.nr 9 73 00
Längd 59 cm, 3,2 cm ytterdiameter.


MONA FLEXILINK PASSAR TILL:

monaflexilink[1]

Samplanteringar med olika planteringsdjup.

monaflexilink2

Anläggningar med låga planteringsdjup.

monaflexilink3

Planteringskärl med ovanliga former.


Mona link

mlinkfarg[1]

Bevattning av växtanläggningar utomhus och inomhus.

Vattenmagasin med kapacitet från 3,3-17,5 liter sammankopplingsbara i nästan oändliga mängder.

Löser bevattning av slänter.

Ladda ner monteringsanvisningar för Mona link här. 

mlink1

Art.nr 2 03 00 Mona Link 3
Längd: 63 cm. Bredd: 12,5 cm.
Höjd: 6,5 cm. Vattenvolym 3,3 liter.

Lämplig mängd planteringsjord
25 – 50 liter.


mlink7]

Art.nr 2 07 00 Mona Link 7
Längd: 55 cm. Bredd: 15 cm.
Höjd: 10 cm. Vattenvolym: 5,9 liter.

Lämplig mängd planteringsjord:
60 – 90 liter.


mlink24]

Art.nr 2 24 00 Mona Link 24
Längd: 90 cm. Bredd: 20 cm.
Höjd: 15 cm. Vattenvolym: 17,5 liter.

Lämplig volym planteringsjord:
180 – 350 liter.


flexror

Art.nr 9 01 00 Flexrör
90 cm längd, 6 cm ytterdiameter.

Art.nr 9 02 00 Flexrör
Metervara, 6 cm ytterdiameter.
För sammankopplingar, ventilation, vattenpåfyllning.


oring]

Art.nr 9 15 60 O-ring
Diameter 6 cm.
För tätning mellan Flexrör och Link.


hatt

Art.nr 9 13 60
Hatt till påfyllnadsrör.
6 cm innerdiameter.

Anpassat till Flexrör ovan.


sil

Art.nr 9 22 00
Sil för påfyllnadsrör

Monteras i eller under Hatt ovan.


andforslut

Art.nr 9 12 60
Ändförslutning.
5 cm innerdiameter.

Förslutning av enstaka Linkar eller förslutning av den sista serie- kopplade Linken.


luftror

Luftningsrör med nivåmätare.
Bör monteras på var 5:e sammankopplad Link.

Art.nr 9 71 00
Längd: 33,5 cm. 3,2 ytterdiameter.

Art.nr 9 72 00
Längd 46 cm. 3,2 cm ytterdiameter.

link2