Blomsterbåtar längs räcket på en bro

Blomsterbåt

Blomsterbåten gör sig bra på både väggar, broar och mitt på torget. Den kan seriekopplas för att underlätta bevattning. I likhet med blomsterträdet är det möjligt att placera blomsterbåten på en stolpe eller fästa på broar.