Bevattning

Mölltorps Utemiljö har flera lösningar för bevattning. Självklart är vi återförsäljare av det populära och flexibla Mona Plant System. Vi erbjuder också LOG-tankar, bevattningstankar till kärl i olika storlekar, samt LOGs bevattningssystem.