LOG självbevattningsrör är ett bevattningssystem som utnyttjar jordens kapillärkraft.

Fickorna i rören fylls med jord, och små hål i botten av fickan suger upp vatten via jorden och vidare ut i växtbädden. Fickorna är tillverkad i återvunnen ABS-plast, och de har samma livslängd som själva rören.

Genom att installera självvattnande rör sparar man mycket tid på vattning, lite beroende på mängden rör, men det räcker med att fylla på rören var 10-12 dag. Inget kommer att avdunsta här, och rötterna hittar vatten där de behöver det.

Vattenvolymen per löpmeter är 30 liter. Rören levereras i längder om 6 meter och är lätta att kapa vid behov.

Vid montering är det viktigt att det finns en stabil yta, så att de självvattnande rören ligger rakt och i vila. Det rekommenderade avståndet mellan rören är 80 cm, speciellt vid plantering av perenner och buskar. Anläggningsdjup beror på vad de ska användas till.

Rören är kompatibla med alla standardböjar och kopplingar. Detta ger stora möjligheter för hur man ska lägga ut rörsystemet.

Systemet går även att koppla på dagvattensystemet.