Savaq City

Nytt kapillärt bevattningssystem för större planteringar

Savaq är en ny generation av bevattningslösning. Det är ett överlägset bevattningssystem specialanpassat för användning under jorden och kan med fördel användas även vid långa avstånd eftersom det inte förlitar sig på vattentryck.

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)

Savaq passar utmärkt att koppla till dagvattensystemet och på så sätt både få vatten till planteringar och fördröja tillflödet till dagvattensystemet.

Genom att lägga ett system med Savaq i en plantering eller gräsmatta som kopplas till dagvattnet är vattnet direkt ute i naturens kretslopp utan att belasta dagvattensystemet.

Läs mer på Savaq Citys hemsida här.

Savaq2

Bildgalleri